FANDOM


Tsuneyo Toyonaga (豊永 常代 Toyonaga Tsuneyo) (21 May 1894 - 22 February 2008)[1] was a Japanese supercentenarian who was the oldest living person in Japan from the death of Shitsu Nakano on 19 August 2007 until her own death. She was also the fifth-oldest validated living person in the world following the death of fellow 113-year-old Bertha Fry on 14 November 2007.[2] At the time of her death she was one of the 90 oldest validated people ever.
Tsuneyo Toyonaga 1894-2008

Tsuneyo Toyonaga (1894-2008)

Before her death, Toyonaga was living in the town of Tano in Kochi Prefecture on the island of Shikoku.[3]

References


Japan's Oldest Living Woman Titleholders (VE)

Mito Umeta • Niwa Kawamoto • Isa Nakayama • Man Ichikawa • Koume Hirakawa • Matsu Yoshikuni • Koharu Kodaira • Oto Michii • Toka Miyata • Momu Okuma • Ine Tsugawa • Seki Takehara • Waka Shirahama • Tane Ikai • Sue Utagawa • Suekiku Miyanaga • Asa Takii • Tase Matsunaga • Yasu Akino • Kayo Fujii • Mie Ishiguro • Matsuno Oikawa • Mitoyo Kawate • Ura Koyama • Yone Minagawa • Shitsu Nakano • Tsuneyo Toyonaga • Kaku Yamanaka • Kama Chinen • Chiyono Hasegawa • Koto Okubo • Misao Okawa • Anonymous (Tokyo) • Nabi TajimaChiyo MiyakoKane Tanaka


Japan's Oldest Living Person Titleholders (V • TE)

Waka Shirahama • Tane Ikai • Sue UtagawaSuekiku Miyanaga • Asa Takii • Tase Matsunaga • Yasu Akino • Denzo Ishizaki • Kayo Fujii • Mie Ishiguro • Matsuno Oikawa • Yukichi Chuganji • Mitoyo Kawate • Ura Koyama • Yone Minagawa • Shitsu Nakano • Tsuneyo Toyonaga • Kaku Yamanaka • Kama Chinen • Chiyono Hasegawa • Jiroemon Kimura • Misao Okawa • Anonymous (Tokyo) • Nabi TajimaChiyo MiyakoKane Tanaka

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.