Gerontology Wiki
Advertisement
Gerontology Wiki
Shitsu Nakano
Shitsu Nakano
Birth: 1 January 1894
Fukuoka, Japan
Death: 19 August 2007
Ogori, Fukuoka, Japan
Age: 113 years, 230 days
Country: JapanJPN
Validated

Shitsu Nakano (中野 シツ Nakano Shitsu?, January 1, 1894 – August 19, 2007) was a verified Japanese supercentenarian. She was the fourth-oldest verified living person in the world and the oldest living person in Japan, following the death of the then oldest living recognized person Yone Minagawa six days earlier. She died of natural causes in a home for the elderly in Ogōri, Fukuoka Prefecture. She had eight children, 22 grandchildren, 31 great-grandchildren and three great-great-grandchildren. After her death, fellow 113-year-old Tsuneyo Toyonaga became the oldest living person in Japan.


Japan's Oldest Living Woman Titleholders (VE)

Mito Umeta • Niwa Kawamoto • Isa Nakayama • Man Ichikawa • Koume Hirakawa • Matsu Yoshikuni • Koharu Kodaira • Oto Michii • Toka Miyata • Momu Okuma • Ine Tsugawa • Seki Takehara • Waka Shirahama • Tane Ikai • Sue Utagawa • Suekiku Miyanaga • Asa Takii • Tase Matsunaga • Yasu Akino • Kayo Fujii • Mie Ishiguro • Matsuno Oikawa • Mitoyo Kawate • Ura Koyama • Yone Minagawa • Shitsu Nakano • Tsuneyo Toyonaga • Kaku Yamanaka • Kama Chinen • Chiyono Hasegawa • Koto Okubo • Misao Okawa • Anonymous (Tokyo) • Nabi TajimaChiyo MiyakoKane Tanaka


Japan's Oldest Living Person Titleholders (V • TE)

Waka Shirahama • Tane Ikai • Sue UtagawaSuekiku Miyanaga • Asa Takii • Tase Matsunaga • Yasu Akino • Denzo Ishizaki • Kayo Fujii • Mie Ishiguro • Matsuno Oikawa • Yukichi Chuganji • Mitoyo Kawate • Ura Koyama • Yone Minagawa • Shitsu Nakano • Tsuneyo Toyonaga • Kaku Yamanaka • Kama Chinen • Chiyono Hasegawa • Jiroemon Kimura • Misao Okawa • Anonymous (Tokyo) • Nabi TajimaChiyo MiyakoKane Tanaka

Advertisement