Gerontology Wiki
Advertisement
Gerontology Wiki
Shimetaro Hara
Shimetaro Hara
Birth: 4 October 1882
Japan
Death: 18 June 1991
Japan
Age: 108 years, 257 days
Country: JapanJPN
Centenarian

Shimetaro Hara (4 October 1882 - 18 June 1991) was a Japanese centenarian and Japan's oldest living man from the 3 April 1991 death of Nisaburo Matsuyama until his own death on 18 June 1991 aged 108 years, 257 days. Hara was well known outside of his longevity, being a medical doctor who explored the practice of moxibustion.

He was succeeded as Japan's oldest man by Gihei Oka.[1]

References


Japan's Oldest Living Man Titleholders (VE)

Ikumatsu Matsuura • Masakichi Kai • Goro Usuyama • Shizuo Jinjiang • Kokuzo Iwate • Eisaku Takada • Hisaharu Arai • Chojiro Goto • Yozotaro Yoshikawa • Masutaro Sato • Takataro Hiragushi • Mataichi Ono • Shotaro Tanaka • Rinzo Shimizu • Koji Onishi • Inasaku Abe • Mokotaru Osada • Eiju Tsuru • Kiichi Fujiwara • Nisaburo Matsuyama • Shimetaro Hara • Gihei Oka • Gengan Tonaki • Denzo Ishizaki • Sadayoshi Tanabe • Yukichi Chuganji • Kameni Nakamura • Minsho Ozawa • Totaro Murakami • Kohachi Shigetaka • Nijiro Tokuda • Tomoji Tanabe • Jiroemon Kimura • Jokichi Ikarashi • Sakari Momoi • Yasutaro Koide • Masamitsu Yoshida • Masazo NonakaChitetsu WatanabeIssaku TomoeShojiro ShiraiMotoi FukunishiMikizo Ueda

Advertisement