Gerontology Wiki
Advertisement
Gerontology Wiki
Matsu Yoshikuni
Birth: 10 February 1870
Japan
Death: 11 April 1979
Beppu, Oita, Japan
Age: 109 years, 60 days
Country: JapanJPN
Centenarian

Matsu Yoshikuni (10 February 1870 – 11 April 1979) was a Japanese centenarian who was the oldest living woman in Japan at the time of her death.

Biography

Matsu Yoshikuni was born in Japan on 10 February 1870. She was a survivor of the Hiroshima bombing. She lived at a nursing home in Beppu from 1948 to 1979.

Matsu Yoshikuni died in Beppu, Oita, Japan on 11 April 1979 at the age of 109 years, 60 days.

References


Japan's Oldest Living Woman Titleholders (VE)

Mito Umeta • Niwa Kawamoto • Isa Nakayama • Man Ichikawa • Koume Hirakawa • Matsu Yoshikuni • Koharu Kodaira • Oto Michii • Toka Miyata • Momu Okuma • Ine Tsugawa • Seki Takehara • Waka Shirahama • Tane Ikai • Sue Utagawa • Suekiku Miyanaga • Asa Takii • Tase Matsunaga • Yasu Akino • Kayo Fujii • Mie Ishiguro • Matsuno Oikawa • Mitoyo Kawate • Ura Koyama • Yone Minagawa • Shitsu Nakano • Tsuneyo Toyonaga • Kaku Yamanaka • Kama Chinen • Chiyono Hasegawa • Koto Okubo • Misao Okawa • Anonymous (Tokyo) • Nabi TajimaChiyo MiyakoKane Tanaka

Advertisement