Gerontology Wiki
Advertisement
Gerontology Wiki
Kiichi Fujiwara
Birth: 17 December 1880
Oita, Japan
Death: 6 March 1990
Zushi, Kanagawa, Japan
Age: 109 years, 79 days
Country: JapanJPN
Centenarian

Kiichi Fujiwara (17 December 1880 – 6 March 1990) was a Japanese centenarian and the oldest living man in Japan from Eiju Tsuru's death on 11 January 1990 to his own death less than two months later on 6 March 1990, aged 109 years, 79 days.

Biography

Fujiwara was born in Oita prefecture. In his early years, he graduated from law school. From 1903 to 1945, he worked at a publishing company. After World War II, he taught Oriental Art and Chinese calligraphy at Tokyo Gakugei University and Yokohama National University. During his later years, he wrote numerous books on Chinese calligraphy and poetry.

Eventually, Fujiwara moved to a nursing home in Zushi, Kanagawa prefecture. He died on 6 March 1990 at the age of 109 years, 79 days, as Japan's oldest living man. He was succeeded as Japan's oldest man by Nisaburo Matsuyama.

References


Japan's Oldest Living Man Titleholders (VE)

Ikumatsu Matsuura • Masakichi Kai • Goro Usuyama • Shizuo Jinjiang • Kokuzo Iwate • Eisaku Takada • Hisaharu Arai • Chojiro Goto • Yozotaro Yoshikawa • Masutaro Sato • Takataro Hiragushi • Mataichi Ono • Shotaro Tanaka • Rinzo Shimizu • Koji Onishi • Inasaku Abe • Mokotaru Osada • Eiju Tsuru • Kiichi Fujiwara • Nisaburo Matsuyama • Shimetaro Hara • Gihei Oka • Gengan Tonaki • Denzo Ishizaki • Sadayoshi Tanabe • Yukichi Chuganji • Kameni Nakamura • Minsho Ozawa • Totaro Murakami • Kohachi Shigetaka • Nijiro Tokuda • Tomoji Tanabe • Jiroemon Kimura • Jokichi Ikarashi • Sakari Momoi • Yasutaro Koide • Masamitsu Yoshida • Masazo NonakaChitetsu WatanabeIssaku TomoeShojiro ShiraiMotoi FukunishiMikizo Ueda

Advertisement