Gerontology Wiki
Advertisement
Gerontology Wiki
Kameni Nakamura
Kameni Nakamura
Birth: 3 October 1894
Okinawa, Japan
Death: 20 May 2004
Okinawa, Japan
Age: 109 years, 230 days
Country: JapanJPN
Centenarian

Not to be confused with Kame Nakamura.

Kameni Nakamura (3 October 1894 – 20 May 2004) was Japan's oldest living man from the 28 September 2003 death of Yukichi Chuganji (who was five and a half years older than him) to his own death at age 109 years, 230 days on 20 May 2004.[1] He missed supercentenarian status by four and a half months and was succeeded as Japan's oldest living man by Minsho Ozawa, who was just 8 days younger than him and who held the title until his own death at age 109 years, 275 days on 12 July 2004, less than two months later.

ReferencesJapan's Oldest Living Man Titleholders (VE)

Ikumatsu Matsuura • Masakichi Kai • Goro Usuyama • Shizuo Jinjiang • Kokuzo Iwate • Eisaku Takada • Hisaharu Arai • Chojiro Goto • Yozotaro Yoshikawa • Masutaro Sato • Takataro Hiragushi • Mataichi Ono • Shotaro Tanaka • Rinzo Shimizu • Koji Onishi • Inasaku Abe • Mokotaru Osada • Eiju Tsuru • Kiichi Fujiwara • Nisaburo Matsuyama • Shimetaro Hara • Gihei Oka • Gengan Tonaki • Denzo Ishizaki • Sadayoshi Tanabe • Yukichi Chuganji • Kameni Nakamura • Minsho Ozawa • Totaro Murakami • Kohachi Shigetaka • Nijiro Tokuda • Tomoji Tanabe • Jiroemon Kimura • Jokichi Ikarashi • Sakari Momoi • Yasutaro Koide • Masamitsu Yoshida • Masazo NonakaChitetsu WatanabeIssaku TomoeShojiro ShiraiMotoi FukunishiMikizo Ueda

Advertisement