Gerontology Wiki
Advertisement
Gerontology Wiki
Gihei Oka
Birth: 30 January 1883
Japan
Death: 20 September 1991
Tochigi Prefecture, Japan
Age: 108 years, 243 days
Country: JapanJPN
Centenarian

Gihei Oka (30 January 1883 - 20 September 1991) was a Japanese centenarian and Japan's oldest living man from the 18 June 1991 death of Shimetaro Hara until his own death on 20 September 1991, aged 108 years, 243 days. He resided in Tochigi prefecture. [1]

Oka was succeeded as Japan's oldest man by Gengan Tonaki.

References


Japan's Oldest Living Man Titleholders (VE)

Ikumatsu Matsuura • Masakichi Kai • Goro Usuyama • Shizuo Jinjiang • Kokuzo Iwate • Eisaku Takada • Hisaharu Arai • Chojiro Goto • Yozotaro Yoshikawa • Masutaro Sato • Takataro Hiragushi • Mataichi Ono • Shotaro Tanaka • Rinzo Shimizu • Koji Onishi • Inasaku Abe • Mokotaru Osada • Eiju Tsuru • Kiichi Fujiwara • Nisaburo Matsuyama • Shimetaro Hara • Gihei Oka • Gengan Tonaki • Denzo Ishizaki • Sadayoshi Tanabe • Yukichi Chuganji • Kameni Nakamura • Minsho Ozawa • Totaro Murakami • Kohachi Shigetaka • Nijiro Tokuda • Tomoji Tanabe • Jiroemon Kimura • Jokichi Ikarashi • Sakari Momoi • Yasutaro Koide • Masamitsu Yoshida • Masazo NonakaChitetsu WatanabeIssaku TomoeShojiro ShiraiMotoi FukunishiMikizo Ueda

Advertisement